Wednesday, 9 January 2013

Sejarah Unggul Masjid Al-Azhar & Universiti Al-Azhar Mesir                                                Sejarah Penubuhan

Mengikut catatan sejarah silam, Khalifah Aziz Billah telah menubuhkan universiti Islam yang pertama di dunia iaitu al-Azhar. Lebih kurang setahun selepas pembukaan Mesir dan perasmian Kaherah sebagai ibu negara , kerja-kerja pembinaan masjid al-Azhar mula dijalankan iaitu pada 4 April 970 Masihi bersamaan 24 Jamadil Awal 359Hijrah.
Pembinaan masjid dimulakan oleh Jauhari as-Saqoli , seorang panglima di zaman Fatimiyyah.Usaha mulia ini selesai pada hari Jumaat , 22 Jun 972 Masihi bersamaan 7 Ramadhan 361 Hijrah dan merupakan hari yang pertama didirikan solat Jumaat . Pada tahun 378 H (988 M) , seorang wali kerajaan Abbasiyah di Mesir , Ya’kub bin Kals telah mencadangkan kepada Khalifah al Aziz Billah untuk menjadikan masjid tersebut sebagai Jamiah , institusi pendidikan yang menawarkan pelbagai ilmu pengetahuan . Maka bermulalah penumpuan umat Islam ke tempat tersebut dan masjid itu dinamakan Jami’ al-Azhar .
                                                      Mercu Azan

Masjid al-Azhar mempunyai tiga mercu azan yang dibina pada tiga zaman . Setiap mercu mempunyai keistimewaannya yang tersendiri hasil paduan seni tiga zaman kesultanan Islam.

                                             Gempa Bumi di-Mesir

Satu bencana alam yang dahsyat telah berlaku pada tahun 1315 Masihi bersamaan 702 Hijrah. Al-Azhar juga kehilangan sebahagian besar binaannya ketika gempa bumi tersebut. Kerja-kerja pembaikan dijalankan dan kali ini keluasannya bertambah beberapa kali ganda. Pada detik inilah bermulanya pengajian di masjid Al-Azhar dan Madrasah Al- Tibrisiah.

                                               Matlamat Al-Azhar

Pada Oktober 1798, terjadi satu pemberontakan besar yang pertama dalam sejarah Mesir. Tragedi ini berlaku di persekitaran Al-Azhar dan Hussein. Selepas tamat krisis itu, Mesir berada di dalam keadaan aman dan nama Al-Azhar semakin mekar di jambangan dan tersebar namanya di serata dunia.
Al-Azhar pada zaman pemerintahan Ayyubiyah ( 567-648 H ) ( 1171-1250 M ) Salahuddin Yusof bin Ayyub amat menekankan pendidikan dan memperbaiki keberkesanannya. Beliau meneroka ilmu-ilmu naqli seperti Tafsir, Hadis, Ilmu Fiqh, Ilmu Kalam, Bahasa Arab dan sastera. Di samping itu , ilmu aqli seperti falsafah, mantik, sejarah,kesihatan,perubatan dan lain-lain turut diajarkan.


                             Gambar: Pemandangan Dari Luar Jalan Masjid Al-Azhar, Kaherah Mesir.                                                Pengajian Di Al-Azhar

Sejarah pengajian di Al-Azhar selari dengan sejarah jami’ah yang telah melalui liku-liku perjalanan yang masih jauh. Pengajian dimulakan dengan menggunakan kitab I’tisar yang mengajar fiqh Syi’ah sebaik saja ia dibina pada tahun 365 H ( 975 M ). Di bawah kerajaan Ayubiyyah, Sultan Salahuddin yang telah berjaya menghapuskan pengaruh Syi’ah telah mengemas kinikan sistem pembelajaran berdasarkan mazhab Ahli Sunnah Wal Jama’ah dengan membawa masuk fiqh empat mazhab. Al-Azhar memainkan peranan secara langsung dalam pembentukan muslimah selepas perubahan besar undang-undang Al-Azhar pada tahun 1961.
 
                                            Nama-Nama Al-Azhar

Pada peringkat pertama Al-Azhar dikenali sebagai Jami’ Kaherah yang disandarkan kepada ibu kota Mesir. Selepas daripada itu Jami’ Al-Azhar disandarkan pula namanya kepada nama salah seorang puteri Rasulullah SAW. Menurut kajian yang dilakukan tidak terdapat jawapan yang tepat terhadap pemilihan nama tersebut kerana terdapat beberapa ikhtilaf pendapat.

                      Antara senarai Nama Syeikh Al-Azhar hingga 1417 H

1)Imam Muhammad bin Abdullah Al-Khuraisyi :
Lahir di desa Abu Khuraisyi Shubra Giza Mesir .Usianya dari tahun 1010 – 1101H (1601-1690M ).

2) Imam Abdul Baqi Al- Qulaini. Lahir di Qulain Kafr Syeikh Gharbiyah.
Syeikh Al-Azhar tahun 1120 H ( 1708 M ) Meninggal 1132 H ( 1719 M ).

3) Syeikh Muhammad Al-Hufny. Lahir di Hufnah Syarqiyah tahun 1100 H ( 1689 M ) – 1181 H ( 1767 M ). Syeikh Azhar tahun 1171 H ( 1757 M ).

4) Syeikh Abdullah As-Syarqawy. Lahir di desa Thuwailah Syarqiyah tahun 1150 H ( 1737 M )-1227 H ( 1812 M ).Syeikh Azhar tahun 1208H  (1793 M ) Terkenal sebagai salah seorang anggota “Diwanul Kaherah”.

5) Syeikh Hassan Al-’Atthar. Berasal dari keturunan Moroco.
Lahir tahun 1182 H ( 1768 M ) di Kaherah.Orang tuanya adalah pedagang rempah ratus ( ‘Atthar ).Terkenal sebagai pemimpin ulama’ ulama’ terkenal . Menerbitkan kitab “Al-Waqai Al-Misyriyah” Mengadakan halaqah yang dihadiri oleh pemimpin Mesir.

6) Syeikh Abdul Rahman An-Nawawi. Lahir di Nawawi tahun 1255 H ( 1839 M ) Menjadi Syeikh Azhar tahun 1317 H hanya sebulan kerana wafat.

7) Syeikh Abul Fadhl Al-Gizawy. Lahir di desa Warraq El-Hadhl Giza tahun 1847 H – 1927 M. Menjadi Syeikh Azhar tahun 1335 H.

8) Syeikh Mustafa Abdul Raziq. Lahir di Abu Guraq tahun 1885 H-1947 M. Pernah menjadi “wazir Al-Awqaf ” beberapa kali . Syeikh Azhar tahun 1945 M.


       Gambar: Pemandangan Dari Jalan Luar Masjid Al-Azhar, Kaherah Mesir. (Zahmah=Kesibukan Jalan).

                        Gambar: Pemandangan Dari Sudut Atas (Menara) Masjid Al-Azhar, Kaherah Mesir.

                          Gambar: Pemandangan Dari Sudut Atas (Sutuh) Masjid Al-Azhar, Kaherah Mesir.

                             Gambar: Pemandangan Ruang Solat Masjid Al-Azhar, Kaherah Mesir.

                Gambar: Pemandangan Ruang Solat & Tiang dalam Masjid Al-Azhar, Kaherah Mesir.

           Gambar: Pemandangan Ruang Tengah Terbuka dalam kawasan Masjid Al-Azhar, Kaherah Mesir.

           Gambar: Pemandangan Ruang Tengah Terbuka dalam kawasan Masjid Al-Azhar, Kaherah Mesir.

                       Gambar: Pemandangan Keunikan Senibina Masjid Al-Azhar, Kaherah Mesir.


                                           Gambar: Logo Universiti Al-Azhar, Kaherah Mesir.

            Gambar: Pemandangan kedai-kedai perniagaan berhampiran Masjid Al-Azhar, Kaherah Mesir.

No comments:

Post a Comment