Tuesday, 9 July 2013

Syeikhuna Habib Muhsin Al-Hamid Al-Hasani Al-Yamani

                      Beliau Menerima Sanad daripada  SAYYID MUHAMMAD BIN ALWI BIN ABBAS
                                                           AL-MALIKI AL-HASANI

SAYYID MUHAMMAD BIN ALWI BIN ABBAS AL-MALIKI AL-HASANI


Biodata:

As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah salah seorang ulamak Islam yang paling dihormati dan dicintai di kota suci Makkah pada zamannya.
Beliau merupakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu Ahlil Bait, Imam Hadis di zaman kita, pemimpin keempat-empat mazhab,pendakwah ke jalan Allah, seorang yang tidak goyah dengan pegangannya di dunia ilmiah Islam turath.

Keluarga:

Keturunan Sayyid merupakan keturunan mulia yang bersambung secara langsung dengan Junjungan kita Muhammad Sallahu ‘Alaihi Wasallam sendiri. Beliau merupakan waris keluarga Al-Maliki Al-Hasani di Makkah yang masyhur yang merupakan keturunan Rasulullah Sallahu ‘Alaihi Wasallam, melalui cucu Baginda, Imam Al-Hasan bin Ali, Radhiyallahu ‘Anhum.Keluarga Maliki merupakan salah satu keluarga yang paling dihormati di Makkah dan telah melahirkan alim ulamak besar di Makkah, yang telah mengajar di Makkah berkurun lama. Lima orang dari keturunan Sayyid Muhammad, telah menjadi Imam Mazhab Maliki di Haram Makkah. Datuk beliau, Al-Sayyid Abbas Al-Maliki, merupakan Mufti dan Qadhi Makkah dan khatib di Masjidil Haram. Beliau memegang jawatan ini ketika pemerintahan Uthmaniah serta Hashimiah, dan seterusnya terus memegang jawatan tersebut setelah Kerajaan Saudi diasaskan. Raja Abdul Aziz bin Sa’ud sangat menghormati beliau. Riwayat lanjut beliau boleh dirujuk pada kitab Nur An-Nibras fi Asanid Al-Jadd As-Sayyid Abbas oleh cucunya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki.Bapa beliau pula, As-Sayyid Alawi Al-Maliki merupakan salah seorang ulamak Makkah terunggul di abad yang lalu. Beliau telah mengajar pelbagai ilmu Islam turath di Masjidil Haram selama hampir 40 tahun. Ratusan murid dari seluruh pelusuk dunia telah mengambil faedah daripada beliau dari kuliah beliau di Masjidil Haram, dan ramai di kalangan mereka telah memegang jawatan penting agama di negara masing-masing.


Pendidikan:

Dengan arahan bapanya, beliau juga turut mempelajari dan mendalami pelbagai ilmu turath Islam: Aqidah, Tafsir, Hadith, Feqh, Usul, Mustalah, Nahw dan lain-lain, di tangan ulamak-ulamak besar lain di Makkah serta Madinah. Kesemua mereka telah memberikan ijazah penuh kepada beliau untuk mengajar ilmu-ilmu ini kepada orang lain. Ketika berumur 15 tahun lagi, As-Sayyid Muhammad telah mengajar kitab-kitab Hadith dan Feqh di Masjidil Haram, kepada pelajar-pelajar lain, dengan arahan guru-gurunya. Setelah mempelajari ilmu turath di tanah kelahirannya Makkah, beliau dihantar oleh bapanya untuk menuntut di Universiti Al-Azhar As-Syarif. Beliau menerima ijazah PhD daripada Al-Azhar ketika berusia 25 tahun, menjadikan beliau warga Arab Saudi yang pertama dan termuda menerima ijazah PhD dari Al-Azhar. Tesis beliau berkenaan Hadith telah dianggap cemerlang dan menerima pujian yang tinggi dari alim ulamak unggul di Al-Azhar ketika itu, seperti Imam Abu Zahrah.

Sanad/Ijazah:


Di Tanah Arab, tanah kelahirannya, dan dalam permusafiran ilmunya, As-Sayyid Muhammad mendapat lebih dari 200 ijazah dari alim-ulamak teragung di zamannya, di setiap cabang ilmu Islam. Ijazah beliau sendiri, yang beliau berikan kepada murid-muridnya adalah antara yang paling berharga dan jarang di dunia, menghubungkan anak-anak muridnya dengan sejumlah besar para ulamak agung. Antaranya:

Dari Makkah:
 1. Bapa beliau yang alim dan guru beliau yang pertama, As-Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki
 2. Shaykh Muhammad Yahya Aman al-Makki
 3. Shaykh al-Sayyid Muhammad al-Arabi al-Tabbani
 4. Shaykh Hasan Sa‘id al-Yamani
 5. Shaykh Hasan bin Muhammad al-Mashshat
 6. Shaykh Muhammad Nur Sayf
 7. Shaykh Muhammad Yasin al-Fadani
 8. Al-Sayyid Muhammad Amin Kutbi
 9. Al-Sayyid Ishaq bin Hashim ‘Azuz
 10. Habib Hasan bin Muhammad Fad‘aq
 11. Habib Abd-al-Qadir bin ‘Aydarus al-Bar
 12. Shaykh Khalil Abd-al-Qadir Taybah
 13. Shaykh Abd-Allah al-Lahji
Dari Madinah:
 1. Shaykh Hasan al-Sha‘ir, Shaykh al-Qurra of Madinah
 2. Shaykh Diya-al-Din Ahmad al-Qadiri
 3. As-Sayyid Ahmad Yasin al-Khiyari
 4. Shaykh Muhammad al-Mustafa al-Alawi al-Shinqiti
 5. Shaykh Ibrahim al-Khatani al-Bukhari
 6. Shaykh Abd-al-Ghafur al-Abbasi al-Naqshbandi
Dari Hadramawt dan Yaman:
 1. Al-Habib Umar bin Ahmad bin Sumayt, Imam Besar Hadramawt
 2. Shaykh As-Sayyid Muhammad Zabarah, Mufti Yaman
 3. Shaykh As-Sayyid Ibrahim bin Aqeel al-Ba-Alawi, Mufti Ta‘iz
 4. Al-Imam al-Sayyid Ali bin Abd-al-Rahman al-Habshi
 5. Al-Habib Alawi ibn Abd-Allah bin Shihab
 6. As-Sayyid Hasan bin Abd-al-Bari al-Ahdal
 7. Shaykh Fadhl bin Muhammad Ba-Fadhal
 8. Al-Habib Abd-Allah bin Alawi al-Attas
 9. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafeez
 10. Al-Habib Ahmad Mashhur al-Haddad
 11. Al-Habib Abd-al-Qadir al-Saqqaf
Dari Syria:
 1. Shaykh Abu-al-Yasar ibn Abidin, Mufti Syria
 2. Shaykh As-Sayyid al-Sharif Muhammad al-Makki al-Kattani, Mufti Maliki
 3. Shaykh Muhammad As‘ad al-Abaji, Mufti Shafi‘i
 4. Shaykh As-Sayyid Muhammad Salih al-Farfur
 5. Shaykh Hasan Habannakah al-Maydani
 6. Shaykh Abd-al-Aziz ‘Uyun al-Sud al-Himsi
 7. Shaykh Muhammad Sa‘id al-Idlabi al-Rifa‘i
Dari Mesir:
 1. Shaykh As-Sayyid Muhammad al-Hafiz al-Tijani, Imam Hadith di Mesir
 2. Shaykh Hasanayn Muhammad Makhluf, Mufti Mesir
 3. Shaykh Salih al-Ja‘fari, Imam Masjid Al-Azhar
 4. Shaykh Amin Mahmud Khattab al-Subki
 5. Shaykh Muhammad al-‘Aquri
 6. Shaykh Hasan al-‘Adawi
 7. Shaykh As-Sayyid Muhammad Abu-al-‘Uyun al-Khalwati
 8. Shaykh Dr. Abd-al-Halim Mahmud, Syeihkul Azhar
Dari Afrika Utara (Maghribi, Algeria, Libya dan Tunisia):
 1. Shaykh As-Sayyid As-Sharif Abd-al-Kabir al-Saqali al-Mahi
 2. Shaykh As-Sayyid Abd-Allah bin Al-Siddiq Al-Ghimari, Imam Hadith
 3. Shaykh As-Sayyid Abd-al-Aziz bin Al-Siddiq al-Ghimari
 4. As-Sharif Idris al-Sanusi, Raja Libya
 5. Shaykh Muhammad At-Tahir ibn ‘Ashur, Imam Zaytunah, Tunis
 6. Shaykh al-Tayyib Al-Muhaji al-Jaza’iri
 7. Shaykh Al-Faruqi Al-Rahhali Al-Marrakashi
 8. Shaykh As-Sayyid As-Sharif Muhammad al-Muntasir al-Kattani
Dari Sudan:
 1. Shaykh Yusuf Hamad An-Nil
 2. Shaykh Muddassir Ibrahim
 3. Shaykh Ibrahim Abu-an-Nur
 4. Shaykh At-Tayyib Abu-Qinayah


Antara Karangan/kitab Tulisan:

Aqidah:
 1. Mafahim Yajib an Tusahhah
 2. Manhaj As-salaf fi Fahm An-Nusus
 3. At-Tahzir min at-Takfir
 4. Huwa Allah
 5. Qul Hazihi Sabeeli
 6. Sharh ‘Aqidat al-‘Awam
Tafsir:
 1. Zubdat al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an
 2. Wa Huwa bi al-Ufuq al-‘A’la
 3. Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ulum al-Quran
 4. Hawl Khasa’is al-Quran
Hadith:
 1. Al-Manhal al-Latif fi Usul al-Hadith al-Sharif
 2. Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ilm Mustalah al-Hadith
 3. Fadl al-Muwatta wa Inayat al-Ummah al-Islamiyyah bihi
 4. Anwar al-Masalik fi al-Muqaranah bayn Riwayat al-Muwatta lil-Imam Malik
Sirah:
 1. Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) al-Insan al-Kamil
 2. Tarikh al-Hawadith wa al-Ahwal al-Nabawiyyah
 3. ‘Urf al-Ta’rif bi al-Mawlid al-Sharif
 4. Al-Anwar al-Bahiyyah fi Isra wa M’iraj Khayr al-Bariyyah
 5. Al-Zakha’ir al-Muhammadiyyah
 6. Zikriyat wa Munasabat
 7. Al-Bushra fi Manaqib al-Sayyidah Khadijah al-Kubra
Usul:
 1. Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi Usul al-Fiqh
 2. Sharh Manzumat al-Waraqat fi Usul al-Fiqh
 3. Mafhum al-Tatawwur wa al-Tajdid fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah
Fiqh:
 1. Al-Risalah al-Islamiyyah Kamaluha wa Khuluduha wa ‘Alamiyyatuha
 2. Labbayk Allahumma Labbayk
 3. Al-Ziyarah al-Nabawiyyah bayn al-Shar‘iyyah wa al-Bid‘iyyah
 4. Shifa’ al-Fu’ad bi Ziyarat Khayr al-‘Ibad
 5. Hawl al-Ihtifal bi Zikra al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif
 6. Al-Madh al-Nabawi bayn al-Ghuluww wa al-Ijhaf
Tasawwuf:
 1. Shawariq al-Anwar min Ad‘iyat al-Sadah al-Akhyar
 2. Abwab al-Faraj
 3. Al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar
 4. Al-Husun al-Mani‘ah
 5. Mukhtasar Shawariq al-Anwar
 


No comments:

Post a Comment