Tuesday, 27 March 2012

11 Rahsia Membaca Basmalah oleh Habib Ali Akbar bin Aqil


Kitab yang ditulis oleh Syaikh Nawawi Al-Bantani, Syarh Marâqil Ubûdiyyah. Kitab ini adalah penjelasan kitab Bidayatul Hidayah-nya Imam Ghazali.
Menurut Syaikh Nawawi, kalimah Basmalah merupakan kesatuan dari empat kata yang berdiri secara berjajar: بسم, الله, الرحمن, الرحيم. Hal ini sebagai isyarat adanya pertolongan Allah kepada para hamba-Nya yang beriman dari gangguan syaitan. 

Lebih lanjut, Syaikh Nawawi memberi arti setiap huruf yang terdapat pada kalimah Basmalah:-

Pertama, Ba` : Barâ-atullah. Artinya jaminan keselamatan kepada orang-orang yang berbahagia dengan iman dalam dadanya. Dalam makna yang lebih dalam, orang beriman tidak boleh alpa dari membaca Basmalah dalam keadaan apapun, selama perbuatan itu berada dalam kebaikan.

Kedua, Sîn : Satrullah. artinya perlindungan Allah. Makna ini memberi penjelasan bahwa orang mukmin tidak pernah membiarkan tiap langkahnya tanpa membaca Basmalah yang dengannya, di kala ia bertemu orang yang melawan (musuh) Allah, ia berlindung dari kejahatannnya.

Ketiga, Mîm : mahabbattuhu. Artinya rasa cinta Allah kepada seorang Muslim yang membaca Basmalah. Seseorang yang ingin memperoleh cinta Allah, tentulah bibirnya tidak kering dari Basmalah.

Keempat, Alif : ulfatuhu. Artinya Belas kasihan Allah. Allah itu Maha Belas Kasihan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Keramahan Allah akan semakin muncul kepada mereka yang membaca Basmalah.

Kelima, Lâm: lathâfatuhu. Artinya kelembutan Allah. Hikmah di balik membaca Basmalah mendapat ketenangan dan kelembutan dalam hatinya. Sikap dan sifat buruk akan hilang berganti kebaikan dan hati berhias kelembutan.

Keenam, hâ` : hidâyatuhu. Artinya petunjuk Allah. Seseorang yang membaca Basmalah, akan terbimbing dan terarah dalam naungan hidayah
.
Ketujuh, Râ` : ridhwânuhu. Artinya kerelaan Allah. Ridha Allah akan bersama kepada orang yang menyebut Basmalah. 

Kedelapan, Hâ : Hilmuhu. Artinya Kesabaran Allah. Hikmah ini memberi pelajaran tentang kesabaran Allah pada orang-orang yang berdosa. Mereka yang berbuat kezaliman, pergaduhan yang merugikan umat manusia akan tetap memperoleh kesabaran dari Allah dengan bacaan Basmalah.
 
Kesembilan, Mîm : Minnatuhu. Anugerah Allah. Orang-orang beriman yang membaca Basmalah mendapat anugerah, kebajikan, dan anugerah Allah. Oleh itu, setiap perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan Basmalah, menjadi berkah untuk semua.

Kesepuluh, Nûn : Nûrul Ma`rifah. Artinya cahaya pengetahuan. Dengan kata lain, kalimat basmalah mengandung unsur cahaya Ilahi. Dan cahaya itu diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang bertakwa.

Kesebelas, Yâ` : Yadullâh. Artinya tangan (penjagaan) Allah. Allah memberikan penjagaan pada diri orang yang membaca basmalah. Bacalah pada saat di rumah, kendaraan, tempat kerja, dan di mana sahaja. Dengan membaca tersebut, Allah  menjaga dan melindungi hambaNYA.


No comments:

Post a Comment